Att bli sambo

Att bli sambo - Vad är det som gäller? Det tål att skrivas igen trots att jag skrev om det alldeles i början av bloggen, känner jag.

Sambor ärver inte varandra - det absolut första och det viktigaste ni bör tänka på då ni flyttar ihop och i synnerhet den dagen ni köper er bostad, vare sig det är ett hus eller en lägenhet. Skriv ett inbördes testamente mellan sambor direkt då ni flyttar ihop!

Exempel: Lisa och Lasse flyttar ihop i Lasses stora villa. Båda har två små barn från ett tidigare förhållande och under åren som kommer får de även två gemensamma barn. Efter åtta år avlider plötsligt Lasse, och Lisa blir ensam kvar med sina fyra barn. Först av allt så görs en bodelning, där Lisa har rätt till hälften av samboengendomen. Eftersom Lasse ägde huset innan han och Lisa blev sambor så kommer inte det att ingå i bodelningen utan tillfalla dödsboet efter Lasse helt och hållet.
Efter att bodelningen har gjorts så har inte Lisa rätt till någonting mer och alla barnen, även de gemensamma, har rätt att få ut sitt arv direkt. Man kan ju då tänka sig att Lisa kan förfoga över deras gemensamma barns arv, men så är det inte, de kommer att gå till barnen. Använder hon sig av de pengarna så ses det som ett lån som hon senare måste betala tillbaka. Är de gemensamma barnens arv högre än 8 prisbasbelopp (Ett prisbasbelopp år 2012 är 44 000 kronor, så 8 ppb = 352 000 kronor) så kommer en överförmyndare att ha viss kontroll över förvaltningen av pengarna. Överförmyndaren måste ge sitt samtycke till utlåningen av pengar och han eller hon ser endast till barnens bästa.
Utöver detta kan man tänka sig att Lisa och Lasse även investerat i till exempel en sommarstuga men att det av någon anledning blivit så att Lasse står som ensam ägare till. Lisa har då ingen rätt alls att till någon del av sommarstugan.

Som ni kanske förstår så är situationen rätt svår för Lisa, och att köpa ut alla barnen kommer att bli rätt jobbigt ekonomiskt.

Skulle Lisa och Lasse ha haft ett inbördes testamente mellan sambor så skulle situationen ha varit helt annorlunda och Lisa hade haft större möjlighet att bo kvar i huset.


Gör det och skydda varandra!

'

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor. Har ni skrivit ett samboavtal så behöver ni inte göra någon bodelning då samboförhållandet upphör, men alla som inte har skrivit ett sådant har möjlighet att göra en bodelning mellan sambor. Det ni bör komma ihåg är att bodelningen måste ske inom ett år efter att samboförhållandet har upphört, annars har rätten till bodelning förverkats.

Vid en bodelning mellan sambor är det endast sambobostad och samboegendom som skall fördelas 50/50. Sambobostad är en bostad som införskaffats för gemensamt boende och samboegendom kan förenklat beskrivas som bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Vill ni läsa lite mer ingående om sambobostad och samboegendom kan ni göra det här: Att bli sambo.

Om ni kommer överens om hur er samboegendom skall fördelas mellan er så kan ni själva upprätta ett bodelningsavtal som ni båda undertecknar. Ett sådant kan ni enkelt köpa på Juridskadokument.nu för direkt nedladdning till er dator.

Är ni oense om huruvida en bodelning skall ske eller inte så kan en av er ansöka om att en bodelningsförrättare skall utses att ha hand om bodelningen. Detta gör en av er enkelt genom att skicka in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten. Då utses, vanligtvis, en jurist eller en advokat som genomför bodelningen åt er. Kostnaden för bodelningsförrättaren delas sedan jämt mellan samborna.

Läs gärna lite mer om bodelning mellan samborJuridik På Internet.

.

Gratis juridisk rådgivning

Gratis juridisk rådgivning är det många som undrar över: Finns det någon som erbjuder det och i så fall var?

På sajten Gratis Juridisk Rådgivning sammanfattas allt väldigt överskådligt och ingående och du får också tips om hur du skall göra för att hitta de jurister och advokater som erbjuder detta.

Oftast erbjuder de flesta jurist- och advokatbyråer initialt gratis juridisk rådgivning (1 timme) inför ett ärende de skall åta sig, i övrigt består den rådgivning som skall vara gratis oftast endast av svar på enklare, korta frågor.

På internet finns bland annat Juridik På Internet, en sajt med gratis juridisk information för både privatpersoner och företag. Ett exempel på var du själv kan hitta gratis juridisk information.

Samboavtal - testamente

Jag har fått några frågor om man i ett samboavtal kan skriva in hur man vill att egendom skall fördelas om den ena sambon går bort och hur man i sådana fall skriver.

Detta är inget som är genomförbart. Vill ni testamentera till varandra och reglera hur kvarlåtenskapen skall fördelas så måste ni upprätta ett testamente mellan sambor.

Ett samboavtal avtalar endast bort sambolagens bodelningsregler, dvs ingen bodelning görs vid en separation er emellan utan var och en tar sin egendom och går.

Eftersom sambor inte ärver varandra så är det naturligtvis väldigt viktigt att ni skriver ett testamente mellan sambor, men ni kan alltså inte göra det i ett samboavtal utan ni måste upprätta ett helt annat dokument och följa formkraven för detta.

Ett testamente måste vara skriftligt, undertecknat av er båda samt bevittnat av två behöriga vittnen.

Ett inbördes testamente mellan sambor kan ni enkelt beställa online på JuridiskaDokument.nu.


Samboavtal gällande bostad

Sambolagen säger att en lägenhet som anskaffats för gemensamt bruk räknas som sambobostad, vilket innebär att om en sambo redan hade en lägenhet som den andre flyttar in i så skall den lägenheten inte delas vid en bodelning.

Ibland kan det dock vara så att den ena sambon köper en bostad som endast han eller hon tar lån på samt står som ägare till eller har lagfart på och tror att det räcker med det som skydd vid en bodelning.

Det gör det alltså inte, om inte denne sambo redan bodde i lägenheten innan samboförhållandet inleddes, då räknas den inte som sambobostad. Är den dock införskaffad som sambobostad så kommer den att ingå i en bodelning. Det har alltså ingen betydelse vem som står som ägare till eller vem som har betalat bostaden i det fallet.

För att undvika att detta händer så bör ett samboavtal upprättas där man avtalar bort sambolagens bodelningsregler gällande bostaden. Ni kan enkelt skriva ett samboavtal själva utan inblandning av jurist genom att ladda ner ett från Juridiska Dokument!